AQVR 260-2

1. Ständchen (F.Schubert - L.Rellstab, translated. N.Ogaryov)

2. An die Musik (F.Schubert F von Schober, Russian text. N.Raisky)

3. Der Leiermann (F.Schubert W. Müller), Russian text. I.Tyumeneva)

4. Die Vögel (F.Schubert F. v.Schlegel)

5. Erntelied (F.Schubert-. C. Hölty)

6. Du bist die Ruh ( F.Schubert - F. Rückert )

7. Geheimes (F.Schubert - J. Goethe)

8. Barcarolle (F.Schubert F. L. Stolberg)

9. Das Wandern (F.Schubert W. Müller) Die schöne Müllerin )

10. Der Goldschmiedsgesell (F.Schubert - J. Goethe)

11. Lied (L.Beethoven G.Lessing)

12. Marmotte (L.Beethoven - J. Goethe)

13. Det første Møde (E.Grieg - B. Bjørnson)

14. Foraarsregn (E.Grieg H. Drachmann)

15. I send my greetings (E.Grieg - B. Bjørnson)

16. Borte (E.Grieg - Ibsen)

17. Gamle Mor (E.Grieg - O.Vinje)

18. På Skogstien (E.Grieg - J.Paulsen)

19. Ein Traum (E.Grieg - Bodenstedt)

20. Grajek (S.Moniuszko - A.Kolankowski)

21. Dziewczę i ptak (S. Moniuszko - A. Michaux)

22. Kwiatek (S.Moniuszko - A.Kolankowski)

23. Jaskółeczka (S.Moniuszko W. Pol)

24. Der Fischerknabe (F.Liszt - F.Schiller)

25. Oh! quand je dorrs (F.Liszt V. Hugo, Russian text. V. Kolomiytsev)


Piano - A.Makarov (1-3, 20-23, 25), S.Stuchevsky (7, 17-19, 24), N.Walter (4-6, 14-16), D.Lerner (8-13)

Year of recording - 1947 (24), 1948 (1-3, 25), 1952 (22, 23), 1953 (4-6, 14-16, 20, 21), 1954 (7, 17-19), 1963 (8, 9), 1972 (10-13)

Total Time: 71:01Performers: Lemeshev S. Y.